Welkom

We leven met zijn allen steeds langer. Desondanks worden we niet allemaal ‘gezond’ oud. Ziektes zoals dementie en zaken als eenzaamheid komen in het ouderdomsproces steeds vaker voor. Een van de factoren die bij kunnen dragen aan een gezondere en gelukkigere oude dag is taal[i].

In Nederland worden, naast het Nederlands, tal van talen en dialecten gesproken. Naast dat dit de onderlinge communicatie bevordert, toont recent onderzoek aan dat meertaligheid ook bij kan dragen aan de gezondheid. Zo zouden tweetaligen gemakkelijker kunnen wisselen tussen mentale taken, omdat ze dit dagelijks doen met de twee talen in hun hoofd. De flexibiliteit van het brein die hierdoor ontstaat zou er zelfs voor kunnen zorgen dat verschijnselen van dementie een aantal jaar kunnen worden uitgesteld[ii]. Zouden we in meertaligheid een sleutel tot gezonder oud worden kunnen ontdekken?

 


Direct naar het onderzoek


Uw hulp

Om meer te weten te komen over meertaligheid als sleutel tot gezond ouder worden hebben we uw hulp nodig. Noord-Nederland is rijk aan (streek)talen en dialecten. De mate waarin deze talen door mensen worden gebruikt, verschilt. Hoeveel talen moet je spreken om gezondheidsvoordelen te ervaren? En maakt het soort taal uit? Of is de mate waarin je wisselt tussen talen/dialecten bepalend? Of gaat dit allemaal niet op en heeft het aantal talen dat men spreekt helemaal geen invloed op de gezondheid? Samen met u, inwoner van een van de drie noordelijke provincies, willen we hier meer inzicht in krijgen.

Wat vragen we van u?

Op deze website kunt u een vragenlijst invullen. We vragen u informatie te geven over uw taalgebruik: welke talen spreekt u, hoe vaak en in welke situaties? Onder talen scharen we ook dialecten en streektalen! Daarnaast vragen we naar uw algemene gezondheid, uw welzijn en kwaliteit van leven en uw sociale relaties. Ook vult u een aantal demografische gegevens in. Let op: al deze gegevens blijven anoniem!

Wanneer u de vragenlijst heeft afgerond, volgen nog drie korte taal- en denk experimenten die uw geheugen en attentie meten.


Bronnen:

[i] Bialystok, E., Abutalebi, J., Bak, T.H., Burke, D.M., en Kroll, J.F. (2016). Aging in two languages: Implications for public health. Ageing Research Reviews 27, 56-60.

[ii] Alladi, S., Bak, T.H., Duggirala, V., Surampudi, B., Shailaja, M., Shukla, A.K., Chaudhuri, J.D., en Kaul, S. (2013). Bilingualism delays age at onset of dementia, independent of education and immigration status. Neurology 81(22), 1938-1944.