Toestemming

Ik stem toe mee te doen aan een onderzoek dat uitgevoerd wordt door

Anna Pot, MA

Ik ben me ervan bewust dat deelname aan dit onderzoek met als titel “Gezond ouder met twee talen” geheel vrijwillig is. Ik kan mijn medewerking op elk tijdstip stopzetten, zonder nadelige gevolgen voor de studie, deelnemer of anderszins, en de gegevens die verkregen zijn uit dit onderzoek terugkrijgen, laten verwijderen uit de database, of laten vernietigen. Ik mag na afloop van het onderzoek, doch binnen 24 uur, alsnog besluiten dat mijn gegevens niet worden meegenomen in het onderzoek.

De volgende punten zijn aan mij uitgelegd:

  1. Het doel van dit onderzoek is:

Antwoord te geven op de vraag of, en op welke manier(en), het spreken van meer dan één taal positief bijdraagt aan de mentale en sociale gezondheid. Door informatie over de gezondheid, het taalgebruik, sociale relaties en cognitieve metingen van deelnemers te analyseren kunnen we kijken of mensen die regelmatig meer dan één taal of dialect gebruiken in mentaal of in sociaal opzicht gezonder zijn dan mensen die één taal spreken.

  1. Er zal mij gevraagd worden:

Een vragenlijst in te vullen, bestaande uit demografische gegevens, algemene gezondheidsinformatie, belemmeringen in de dagelijkse activiteiten, welbevinden, kwaliteit van leven, zorggebruik, taalgebruik, taalhoudingen, sociale relaties en wisselgedrag tussen talen. De vragenlijst bevat in totaal 79 vragen en het invullen kost ongeveer 30 minuten. Na de vragenlijst voltooi ik drie korte experimenten op de computer. Hiervoor moet ik: 1) zo snel mogelijk op de juiste toets drukken, afhankelijk van de aanwijzing op het scherm, 2) de juiste afbeelding kiezen uit opties op het scherm, en 3) een aantal blokjes met de muis in een bepaalde volgorde aanklikken. De totale duur van de drie experimenten is maximaal twintig minuten. De totale duur van het gehele onderzoek is anderhalf uur. Ik heb de mogelijkheid om na de vragenlijst een pauze in te lassen en op een later moment de cognitieve taken te voltooien.

  1. Het hele onderzoek zal ongeveer 45-60 minuten duren.
  2. De gegevens die verkregen zijn uit dit onderzoek zullen anoniem worden verwerkt en kunnen daarom niet bekend gemaakt worden op een individuele identificeerbare manier. De anonieme data zullen worden gepresenteerd op academische congressen en in wetenschappelijke artikelen.
  3. De onderzoeker zal alle verdere vragen over dit onderzoek beantwoorden, nu of gedurende het verdere verloop van het onderzoek.